niedziela, 05 lutego 2023r.

Kto to jest opiekun prawny? Sprawdź kto oprócz rodziców może zająć się nieletnim

unnamed file 2

W normalnych warunkach to rodzice odpowiedzialni są za opiekę nad swoimi pociechami. W życiu jednak bywa różnie, niekiedy związki ulegają rozpadaniu się, jeden z opiekunów umiera lub sąd orzeka o niezdolności małżeństwa do pełnienia obowiązków rodzica. Co w takiej sytuacji dzieje się z dzieckiem? Trafia ono pod opiekę opiekuna prawnego. Dziś sprawdzimy jakie obowiązki ma taka osoba i kto może je pełnić…

Kim jest opiekun prawny?

To osoba, która przejmuje obowiązki rodziców w stosunku do opieki nad dzieckiem. Nie tylko ma obowiązek zajmowania się podopiecznym, lecz także pełni pieczę nad interesami osobistymi i majątkowymi dziecka. To także przedstawiciel ustawowy podopiecznego, co oznacza, że może zajmować się czynnościami prawnymi w jego imieniu.

Regulacje dotyczące opieki prawnej można znaleźć w tytule III Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obywatele, którzy nie wiedzą co należy do obowiązków takiej osoby, mogą skorzystać ze wsparcia. Zadzwoń do nas, jeśli potrzebna jest pilna pomoc prawnika! Częstochowa jest miastem, w którym pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości.

Kiedy sąd przydziela opiekuna prawnego?

Do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia i gdy żadnemu z jego rodziców nie przysługuje pełna władza rodzicielska. W niektórych przypadkach rodzic mimo spełniania warunków do opieki zostaje pozbawiony uprawnień. Pogotowie prawne i wsparcie doświadczonego adwokata może jednak pomóc odzyskać utracone prawa.

Istnieje jeszcze jeden przypadek ustanowienia opiekuna, w sytuacji, gdy mowa o dziecku lub osobie dorosłej całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wówczas najczęściej opiekunem prawnym zostaje jego małżonek lub jeden z rodziców.

Kto może zostać opiekunem prawnym?

Zazwyczaj to rodzic wskazuje odpowiednią osobę do pełnienia tej ważnej funkcji, następnie jej kandydatura zostaje rozpatrzona przez sąd rodzinny. Jego decyzja musi zostać potwierdzona pełnomocnictwem notarialnym. Nie zawsze jest to jednak możliwe.

Ostateczna decyzja należy do sądu opiekuńczego, który reprezentowany jest przez wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego. Przed zgłoszeniem kandydatury, warto jeszcze podkreślić, że opiekun prawny musi spełniać kilka ustawowych warunków:

  • powinna to być osoba niekaralna, która nie posiada żadnych przestępstw na koncie, a w szczególności tych naruszających wolność seksualną, lub obyczajowość,
  • opiekun musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • kandydat powinien mieć pełne prawa publiczne.

O status opiekuna nie może ubiegać się obywatel, który został wcześniej pozbawiony praw rodzicielskich. W trakcie weryfikacji kandydatury, pogotowie prawne sprawdza również, czy dana osoba nie posiada zakazu przebywania z nieletnim lub członkami rodziny, lub ograniczenia dotyczące przebywania w określonych miejscach.

Może spodobać Ci się również:

Choroby serca  - jaką dietę stosować?

Choroby serca – jaką dietę stosować?

19 sierpnia 2021

Choroby układu krążenia pozostają nadal jedną z głównych przyczyn zgonów w naszym kraju. Do zmiany stylu życia przekonujemy się dopiero wtedy, gdy nasza sytuacja zdrowotna jest naprawdę poważna. Jak można…

Czytaj więcej