wtorek, 23 lipca 2024r.

Opłata od zażalenia na koszty. Zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych

Opłata od zażalenia na koszty. Zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych

Postępowanie sądowe, zawsze jest związane z koniecznością uiszczenia kosztów, jakie są związane z procesem. Obejmuje to: opłatę sądową, jaką musi zapłacić powód, który wnosi pozew do sądu, opłata za koszty pełnomocnika, jaki reprezentuje stronę wygrywającą proces, jak również koszty, jakie musiał ponieść sąd, kiedy trwało postępowanie, a zaliczyć można do nich, na przykład zaliczka na poczet biegłych, którzy brali udział w postępowaniu, koszty doręczeń wszelkich pism związanych ze sprawą, czy też koszt dojazdu na rozprawy świadków, którzy musieli wziąć dział w sprawie. Również do tych kosztów, zaliczamy wszelkie wydatki jakie był zobowiązana ponieść strona, która wygrała sprawę.

Zażalenie na postanowienie o kosztach sądowych

Każdy. kto decyduje się na wniesienie zażalenia, na samym początku musi dokładnie wskazać powody, dla których decyduje się na złożenie tego środka odwoławczego i czego konkretnie się domaga. Opisanie wszelkich uchybień leżących po stronie sądu I instancji, następuje w postaci zarzutów, jakie trzeba przedstawić na samym początku, a później w uzasadnieniu je rozwinąć.

Termin na wniesienie zażalenia na koszty sądowe, biegnie od dnia ogłoszenia wyroku i wynosi 7 dni, jeżeli wyrok był ogłoszony na rozprawie, a nie jest na przykład wyrokiem zaocznym. Jeżeli doręczenie wyroku nastąpiło na wniosek strony, to termin 7 dniowy biegnie od daty doręczenia. Od zażalenia koniecznie musimy uiścić opłatę, jaka wynosi 1% wartości przedmiotu sporu.

Jakie są skutki zażalenia?

Jeżeli wnosimy zażalenie do sądu, ponieważ koszty zostały błędnie ustalone (mowa tutaj, na przykład o błędzie rachunkowym, to wówczas powinniśmy złożyć wniosek w trybie artykułu 395§2 kpc. Dzięki temu sąd pierwszej instancji uchyli wydane postanowienie i wyda kolejne, nie będzie przy tym konieczności przekazywania sprawy do sądu drugiej instancji, dzięki czemu sprawa rozstrzygnie się szybciej.

Jeżeli jednak zażalenie nie jest jednoznaczne, to sprawa trafi do sądu drugiej instancji. Jednakże w zakresie samych kosztów, zapewne będzie to po rozpoznaniu zażalenia.

 

Może spodobać Ci się również:

photo 1596496050755 c923e73e42e1cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHwyM3x8bGFuZ3VhZ2UlMjBzY2hvb2x8ZW58MXwwfHx8MTYzOTE0NTgzMgixlibrb 1.2.1q80w1080

Jak pokonać lęk przed mówieniem? Podpowiadamy co zrobić, by nie bać się rozmowy

1 marca 2022

Opanowanie języka obcego wymaga systematycznej pracy i rozwoju wszystkich umiejętności. Nie wystarczy nauczyć się tysięcy zwrotów i zasad gramatycznych – trzeba jeszcze otworzyć się na rozmowę i pokonać lęk przed…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady